Cíle projektu

V rámci projektu bude zvýšena filtrační stabilita tohoto úseku hráze, ohrožovaného při povodni průsaky.

Odtěžení nánosů z bermy po obou březích Moravy zvýší kapacitu koryta, umožní efektivní využití odtěženého materiálu k dorovnání hrází a zabezpečení filtrační stability těchto hrází.

Rovněž dojde k odstranění zbytků pilot bývalého mostu Lanžhot – Brodské (ř. km 79,066), představujících během povodní nebezpečnou překážku.