O projektu

Termín realizace projektu: 09/2012 – 02/2015.

Projekt byl úspěšně dokončen jak ve své studijní i realizační části.